Filmer som hur man ska vara enkel

Min väg till Jesus

2019.02.06 23:06 FindingTheTruth71 Min väg till Jesus

Till en början kan jag säga att min väg till Jesus, har inte varit en enkel resa på en rak väg, utan mer varit en krokig och snårig väg med många motgångar och frustrationer. Utan det är något som har mognat fram under en lång tid. Som ung var jag frustrerad på livet, hade inte det lätt med något, varken vänner eller jobb. Mitt liv fungerade inte, upplevde mitt liv som en lång rad misslyckanden och faktiskt de enda gången jag tänkte på gud det var med ilska och just frustration.
När jag var ung så var jag mycket emot religion och kristendom trots att jag konfirmerades, så var jag inte intresserad. Jag var en övertygad ateist som inte tyckte om religion och ansåg att religioner var något förlegat. Jag tittade på hur kristna beter sig och tyckte inte om det jag förstod dom inte. Såg hur de betedde sig i kyrkan och i övriga livet, så man var inte imponerad utan tyckte att de var hycklare falska personer. De gånger kristendom kom upp t.ex. gå till kyrkan vid jul eller över huvud taget, allt med kyrkan var något negativt i mina ögon. Religion har därför känts så avstötande och främmande som inte passar in i min syn hur en religion skulle vara.
Men beslöt en dag att jag behövde en förändring i mitt liv och valde att flytta till Stockholm och börja plugga, för jag ville ta chansen att en sista gång försöka få ordning på mitt liv och hoppades att jag kunde lämna mitt gamla liv bakom mig. Till en början så blev det ingen förändring utan det var det de vanliga problemen i mitt liv, mitt liv hade återigen kört fast utan någon utveckling. Men en dag så fick jag chansen och mitt liv tog en annan väg till det bättre, fick ett bra jobb tillslut, med trevliga kollegor som jag trivdes med, men kände mig trots det ensam.
Efterhand så började jag bli intresserad av religion men inte först av kristendom utan intresset var mer mot hedniska religioner till en början. Men inte hinduism och buddism eller någon specifik religion utan mer av att söka ett allmänt om religion och vad de betydde. Påbörjade något som visade sig att bli flera års sökande efter vad som är sant och vad som är falskt. Det som verkligen gjorde att jag började bli intresserad av religion, är med vad som hänt de senaste 10 åren, efter flytten till Stockholm började söka varför världen blir allt mer konstig, snedvriden och absurd.
Sökte till en början efter symboler och andra saker som händer i världen. Jag läste mycket om hedniska symboler och såg många filmer om detta. Jag sökte efter med religionerna var vad de egentligen handlade om, något som var enormt intressant. Märke alltmer att det fanns mer saker att utforska och insåg efterhand att vad som är sant och falskt inte var så lätt att finna. Tvingades allt oftare tänka om då jag insåg att mycket av det jag trott på inte var sant. Till en början visste inte egentligen vad jag sökte efter, eller hade något mål i mitt sökande på sanningen. Jag sökte allt mer om allt skilda saker och på något sätt så började jag alltmer bli positiv mot kristendom trots att jag egentligen inte sökte mig till kristendomen. Men det var något som började tilltala mig och började omvärdera min syn.
Orsaken var att jag började inse att det som man brukar se som kristendom inte var den genuina kristendom dom jag trott, utan det var något mer än bibeln, kyrkan och församlingen. Det fanns något som lockade mig, inte mycket till en början. Men jag började alltmer skalla av det falska inom kyrkan och se vad som är den sanna kristendomen. Då hade jag inte läst bibeln eller varit i någon kyrka. Jag gick ifrån att vara ateist till agnostiker men var fortfarande inte övertygad kristen utan fortsatte mitt sökande efter sanningen.
Det tog ett tag och mycket övertygande bevis för att jag skulle inse att kristendomen är den sanna religionen. Men tillslut så blev jag kristen vid årsskiftet 2013/2014 då jag verkligen insåg hur mycket fel jag hade haft. När man ser hur mycket som faktiskt inte är sant utan inser hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i, att man tappade tron på denna värld.
Vad många ateister, andra icke kristna och även många kristna är att bibeln som skrevs för över tusen år sedan och har äldre delar. Egentligen så är bibeln en sammanställning av profetiska texter innan bibeln skrevs, men efter det har profeter skrivit texter som heliga Birgitta. Så egentligen så kan man sätta upp en ny bibel med dessa texter en bibel nr. 2 en nr 3 etc. För att bibeln skrev för 2000 år sedan betyder det inte att man enbart följer en bok som är ca 2000 å. Utan det finns en fortsättning och den kommer att fortsätta så länge kristendomen finns.
Bibeln är som församlingen mer en vägledning till hur man ska leva inte bara enbart som kristen men även alla människor för att få ett väl fungerande samhälle. Tyvärr så innehåller bibeln fel i form av översättningar och tyvärr en del medvetna feltolkningar av de som översatt och satt ihop nyare biblar. Men till stor del är den korrekt men det är inte som många tror absolut viktigt att allt är till 100% rätt. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen. Men den är ej nyckeln till himlen/paradiset som många tror. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder och varnar dig om något hemskt händer. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
Idag vet jag att det finns en gud som hjälper mig ur svårigheter något som jag verkligen hade behövt för 20 år sedan. Man känner sig mer glad över att på något sätt veta att man hittat rätt i livet, att man har någon som stöder en hela tiden. Det känns som om man har kommit i mål och att man har något att bygga på. Det händer att jag tänker tillbaka hur mitt liv såg ut och hur det hade kunnat gå. Hur jag var då, en vilsen själ med stora problem ofta motgångar och få framgångar. Så jag är tacksam att man faktiskt har någon som hjälper en. Så mitt råd lyssna inte så mycket på andra utan sök Jesus i bön och fin sanningen. Det är det bästa som hänt mig och det kommer att bli det bästa som hänt dig också. Det lovar jag. Läser nu för tiden bibeln varje dag och är tacksam för gud och kristendomen. Något som jag aldrig hade trott för 10 år sedan. Men jag ångrar mig inte, vill aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv. Idag känner jag mig mer fri än jag någonsin gjort i hela mitt liv.
Ta steget till ett nytt och bättre liv!
submitted by FindingTheTruth71 to u/FindingTheTruth71 [link] [comments]